Wednesday, April 24, 2024
HomeENTERTAINMENTઆજના મસાલેદાર ફ્રી લેટ ચાટકુલાઃ 'પપ્પુના લગ્ન ન થઈ શક્યા

આજના મસાલેદાર ફ્રી લેટ ચાટકુલાઃ ‘પપ્પુના લગ્ન ન થઈ શક્યા


હિન્દી જોક્સ

એકવાર એક છોકરી એક છોકરાને મળવા આવી.

,

છોકરાઓએ પૂછ્યું- તમારી દીકરીનું નામ શું છે?

,

છોકરીએ કહ્યું- અમારી пяри, сабки пяри, рампяри.

,

હવે છોકરીએ પૂછ્યું- તમારા દીકરાનું નામ શું છે?

,

છોકરાઓએ કહ્યું- અમારું પીણું, તારું પીણું, બધા પીવે, પપ્પુ.

તો પછી શું, 36 વખત મળ્યા પછી પણ પપ્પુના લગ્ન ન થઈ શક્યા.

,

,

હાહાહા….Source link

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments